Výuka a výcvik probíhá podle Zákona č. 247/2000 Sb.

Učební hodina trvá 45 minut. Uchazeči o řidičské oprávnění pro skupinu B jsou povinni absolvovat v rámci

a) základního studia – výuku v celkovém počtu 36 učebních hodin v následujícím členění:

18 hod. – výuka předpisů o provozu vozidel

2 hod. – výuka ovládání a údržby vozidla

10 hod. – výuka teorie zásad bezpečné jízdy

2 hod. – výuka zdravotnické přípravy

4 hod. – opakování a přezkoušení

b) individuálního studia – konzultace, kdy 1 hodina konzultací připadá na 4 hodiny individuálního studia

c) praktický výcvik v celkovém počtu 34 hodin v následujícím členění:

2 hod. – řízení na autocvičišti

5 hod. – řízení v minimálním provozu

21 hod. – řízení ve středním provozu

2 hod. – praktický výcvik údržby vozidla

4 hod. – praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečnou zkoušku absolvuje uchazeč o získání řidičského oprávnění nejpozději do 5 pracovních dnů po absolvování výuky a výcviku.


©Autoškola Majer Litvínov . Vytvořil: Dominik Hanza
Přihlásit se