Lékařský posudek – posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (samostatný list), údaje o své osobě vyplní žadatel, ostatní vyplní lékař

Žádost – žádost o řidičské oprávnění (oboustranně vytisknout na jeden list), vyplňuje žadatel o řidičské oprávnění

Prohlášení – prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (samostatný list), vyplňuje žadatel o řidičské oprávnění a odevzdá svému lékaři


©Autoškola Majer Litvínov . Vytvořil: Dominik Hanza
Přihlásit se